0 item(s) / Total: $0
Home > Herbal Products > LEKON Gold Plus (Tablets)

*Starter Pack 針灸師入門組合

Part Number NL-6SP
*Starter Pack 針灸師入門組合
*Starter Pack 針灸師入門組合
Email a friend Email a friend
Price
Your Price:  
$750.00
Share |
Choose Options
Type
Wan (Pills)
Pian (Tablets)
Quantity
Add to Wish List
Description
 
STARTER PACK 


Including The Following Formulas (30 formulas): 
 • Ba Zhen x 2 bottles
 • Bi Min Gan x 2 bottles
 • Bu Zhong Yi Qi x 2 bottles
 • Chai Hu Long Gu Mu Li x 2 bottles
 • Chuan Xin Lian Kang Yan x 2 bottles
 • Du Huo Ji Sheng x 2 bottles
 • Feng Shi Xiao Tong x 2 bottles
 • Geng Nian An x 2 bottles
 • Gui Pi x 2 bottles
 • Gui Zhi Fu Ling x 2 bottles
 • Huo Xue Tong Mai x 2 bottles
 • Jia Wei Xiao Yao x 2 bottles
 • Jin Gu Die Da x 2 bottles
 • Jin Kui Shen Qi x 2 bottles
 • Liu Wei Di Huang x 2 bottles
 • Long Dan Xie Gan x 2 bottles
 • Qian Lie Shu x 2 bottles
 • Qing Qi Hua Tan x 2 bottles
 • Shen Ling Bai Zhu x 2 bottles
 • Shen Tong Zhu Yu x 2 bottles
 • Shi Quan Da Bu x 2 bottles
 • Tian Ma Gou Teng x 2 bottles
 • Tian Wang Bu Xin x 2 bottles
 • Xiao Yao x 2 bottles
 • Yan Hu Suo Zhi Tong x 2 bottles
 • Yin Qiao Jie Du x 2 bottles
 • Yu Ping Feng x 2 bottles
 • Zhi Bai Di Huang x 2 bottles
 • Zao Ren An Mian x 2 bottles
 • Zuo Gu Shen Jing Tong x 2 bottles
Related Items
Tian Qi Du Zhong Pian; Bone & Waist Care (Bottle/200 tablets) 田七杜仲片
Tian Qi Du Zhong Pian; Bone & Waist Care (Bottle/200 tablets) 田七杜仲片
Your Price: $30.00
Xue Fu Zhu Yu Pian; Stasis Care - Blood (Dozen/12 bottles) 血府逐瘀片
Xue Fu Zhu Yu Pian; Stasis Care - Blood (Dozen/12 bottles) 血府逐瘀片
Your Price: $300.00
On sale: $288.00 On Sale
Zhuang Gu Xiao Ci Pian; Bone Well (Bottle/200 tablets) 壯骨消刺片
Zhuang Gu Xiao Ci Pian; Bone Well (Bottle/200 tablets) 壯骨消刺片
Your Price: out of stock
Wu Ling San Pian/Wu Ling San Pian (Dozen/12 bottles) 五苓片
Wu Ling San Pian/Wu Ling San Pian (Dozen/12 bottles) 五苓片
Your Price: $300.00
On sale: $288.00 On Sale
Browse Similar Items